İletişime Geçin WHATSAPP 905441126789
Telefon

Oyun Terapisi

  Oyun terapisi çocukların sorunlarını anlamak, duygularını ve davranışlarını çözümlemek, çocukları bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için kullanılan bir terapi tekniğidir. Oyun terapisinin temel amaçları çocukların duygusal çatışmalarının çözümlenmesi için oyun aracılığıyla güvenli bir ortam yaratmak bunu yaparken de dil- bilişsel ve motor gelişimini desteklemektir.

Oyun doğal, eğlenceli, gönüllü ve hedefsizdir. Oyun oynayarak çocuklar kimsenin kendilerine öğretemeyeceği şeyleri öğrenirler. Piaget’e göre; Oyun, somut tecrübe ile soyut düşünce arasında bir köprüdür ve oyunun sembolik işlevi çok önemlidir. Oyun sırasında çocuk daha önce direkt ya da dolaylı olarak tecrübe ettiği şeyler için sembolik olan somut nesneler kullanarak duygusal deneyimler yaşayarak uğraşır.

Oyun terapisi aracılığıyla çocuk yaşantısından parçaları oyuna taşır ve yaşantılarına olan duygularını paylaşır, böylece çocuğun sorunlarını ifade etmesine yardımcı olunmuş olur. Sonrasında amaç çatışmaların çözümlenerek yeniden yapılandırılmasıdır. Çünkü çocuklara soru sorarak duygu ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmak çoğu zaman güçtür. Sorulan sorulara cevap vermeyen çocuk oyun esnasında uzman kişi eşliğinde birçok duygu ve düşüncesini açığa çıkartacaktır. Bu terapi tekniği evde anne babayla ya da okulda öğretmenle oynanan oyundan farklıdır. Oyun terapisi bu alanda eğitim almış kişiler tarafından belirli teknikler ve kurallar çerçevesinde yapılır. Oyun sırasında bütün kontrol çocukta olmasına rağmen terapist edilgen bir konumda değildir. Terapistin oyun sırasındaki görevi çocukta ortaya çıkan duyguları bilinçlendirmek ve bu duyguları ona  geri yansıtmaktır. Terapist aynı zamanda izin verici ve kabul edici bir tutum sergiler.

Oyun Terapisi Hangi Durumlarda Etkilidir?

·         Korku ve kaygılar

·         Özgüven ve benlik gelişimi

·         Kardeş kıskançlığı

·         Travmalar

·         Utangaçlık ve içe kapanıklık

·         Davranış problemleri

·         Dikkat eksikliğive hiperaktivite

·         Okula uyum sürecinde zorlanma

·         Dürtüsellik

·         Saldırganlık

·         Seçici konuşmamazlık

·         Takıntılar

·         Yemek yeme problemleri

·         Öfke kontrolü bozukluğu

·         Alt ıslatma/ Dışkı kaçırma

·         Boşanma süreci etkileri

·         Çocukluk depresyonu