İletişime Geçin WHATSAPP 905441126789
Telefon

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi

       Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, amacı çocuk ya da ergenin kendi, diğerleri ve gelecek hakkındaki düşüncelerini yeniden yapılandırmaktır. Yapılandırma stratejisi ise onlara bilişsel yapılarını, bilişsel süreçlerini, düşünce, duygularını ve davranışlarını değiştirmek için gerekli tecrübeyi ve yeni bilişsel ve davranışsal yetileri sağlamaktır.

   BDT, çocuk ve gençlerde depresyon, anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk gibi bir çok psikiyatrik bozukluğun tedavisinde etkin bir biçimde kullanılmakta ve bu rahatsızlıklarda etkisi kanıtlanmış bir tedavi ekolüdür.

    Bilişsel Davranışçı Terapinin temel ilkelerine bakacak olursak;

           ·  Danışanın süregelen sorunlarını bilişsel davranışçı şekilde yorumlamaya dayanır.

   ·  Danışanın işbirliğini önemlidir. Terapide her aşamada danışan sürece dâhil edilir.

   ·  Seanslar yapılandırılmış ve terapi süresi sınırlandırılmıştır.

   ·  Sorun ve çözüm odaklıdır.

   ·  Şimdiki zamana odaklanır

   ·  Eğitici bir modeldir. Danışan kendisinin terapisti olmayı öğrenir, kendi otomatik düşüncelerini tanımlar, çıkarımlar yapar ve onlara cevap verir.

   ·  Düşünce, duygu ve davranışları değiştirmek için çeşitli teknikler kullanılır.