İletişime Geçin WHATSAPP 905441126789
Telefon

Otizm Spektrum Bozukluğu

  Otizm Spektrum Bozukluğu ya da yaygın bilinen adıyla otizm, belirtileri erken çocukluk döneminde başlayan nörogelişimsel bir bozukluktur. Sosyal-duygusal alanda iletişimi kurma ve sürdürme konusunda en önemli kriterlerden biri olan karşılıklılık ilkesinde bireyin yaşadığı zorluğu ifade eder. Konuşma sırasında temayla uyumlu içerikte konuşamama; ilgi ve duygu paylaşımı konusundaki yetersizlik; sosyal iletişim başlatamama en belirgin özelliklerdir. Sözel ve sözel olmayan iletişimde, göz teması kurmada ve beden dilini uygun şekilde kullanmakta güçlük yaşanır. Otizmde aynı zamanda sınırlı yönde tekrar edici davranış, ilgi ve aktiviteler de gözlenir. Stereotipik ya da tekrarlayıcı tarzda motor davranışlar bunlardan biridir. Çocuklarda oyuncak ve nesneleri işlevine uygun olarak değil daha basmakalıp şekilde kullanmak: Arabaları sıraya dizme, nesneleri döndürme, dönen nesnelere ilgi duyma, kendine has şekilde dil kullanımı ve ekolali (yankılı konuşma) gözlenir. Örneğin, otizmli bir çocuğa “adın ne?” şeklinde soru sorulduğunda, adını söylemek yerine “adın ne?” diyerek karşılık vermesi bir ekolali örneğidir. Zamir eklerini kullanmakta güçlük çeker, kendinden üçüncü tekil şahıs olarak bahsedebilir. Örneğin, “eve geldim” yerine “Ali eve geldi” gibi.

Israrcı şekilde aynı, esneklik göstermeyen yönde davranışlar, rutinler ve ritüelleşmiş sözel ya da sözel olmayan şekilde davranışlar gözlenebilir. En küçük değişikliğe bile tolerans gösterememe, değişiklik olduğunda aşırı derecede kaygı duyma, katı düşünce kalıpları söz konusudur. Örneğin, sürekli aynı yemeği yemek isteme, odasındaki eşyaların yerinin değişmesini istememe, hep aynı çizgi filmi izlemeyi isteme gibi. İlgi ve yönelimleri katı ve sabittir. Belirli bir kişi ya da nesneye saplantı derecesinde bağlılık duyabilir. Aşırı düzeyde duyusal hassasiyet gözlenebilir ya da aksi yönde ciddi şekilde tepki verilmesi gereken uyaranlara tepki vermeyebilir. Örneğin, en ufak bir koku değişimi ciddi şekilde rahatsızlık yaratabilirken, çok sıcak bir yüzeye temas ettiğinde elini çekmeyebilir.

Otizm Tedavi Edilebilir:

 Erken yaşta uyaran eksikliğinin birbirinden ayrıştırılması oldukça önemlidir. Erken bebeklik döneminde ihtiyaç duyulan duygusal, sosyal ve bilişsel uyaran ortamı sağlanamadığı takdirde bebeklerde/çocuklarda otizm benzeri davranış örüntüleri gözlenebilir. Ancak uygun uyaran ortamı oluşturulduğunda, çocukların sosyal becerilerinin geliştirdiği ve ilişki kurabildikleri görülmektedir.

Otizmi ortadan kaldıran bir yol henüz keşfedilmemiştir. Otizmde medikal destek, ilgili belirtilerin şiddetini azaltmada oldukça etkilidir. Bu sayede çocukların gündelik yaşamlarını sürdürebilmeleri ve okul ortamında eğitimlerine devam etmeleri sağlanabilir. Belirtileri hafifletmeye yönelik kullanılan ilaçların mutlaka uzman hekim tarafından reçete edilmesi gerekmektedir. Medikal desteğin yanı sıra öz bakım ve temel iletişim becerilerini desteklemek amacıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çocukları destekleyici eğitim programları yürütülmektedir. Bu gibi eğitim faaliyetleriyle erken yaşta çocukların desteklenmesi oldukça önemlidir.