İletişime Geçin WHATSAPP 905441126789
Telefon

Kardeş Kıskançlığı

    Çocuklarda kardeş kıskançlığı, küçük yaşlarda kardeş sahibi olmayla kendisini gösteren ve davranış bozukluğuna neden olabilecek duygudur.

Kıskançlık, doğal bir duygu olmakla beraber kişiyi oldukça mutsuz edebilen, sevilen birinin veya bir nesnenin başkası ile paylaşılmak istenmemesidir. En yaygın kıskançlık türü, birden fazla çocuğun bulunduğu ailelerde, görülen kardeş kıskançlığıdır.

Aşırı düzeyde olmamak şartıyla, kardeşlerin arasında kıskançlık olması aslında yadırganacak bir durum değildir. 

Önemli olan kıskançlığın ne boyutta yaşandığıdır. Çocuk, herkesin kendisinden daha iyi olduğunu düşünüp, kendisinin herkesten daha az sevildiğini hissedebilir.

Küçük çocuklarda kardeşi kıskanma durumu önlem alınmazsa davranış bozukluğuna neden olacak derecede yoğun yaşanabilmektedir. Ayrıca uzman yardımı almayı gerektirebilir.

Önemli olan çocukların, rekabetin değil işbirliğinin normal kabul edildiği, öfkelerini sağlıklı bir şekilde ifade ettikleri, bir birey olarak değer gördükleri, kimsenin bir role hapsedilmediği bir aile ortamında büyümeleridir. Çocukların kardeşleri hakkındaki hislerini ve dileklerini açığa çıkarabilecekleri bir ortam oluşturmalıyız. Ancak çocukların tüm duyguları ifade etmelerine izin verirken birbirlerine zarar vermemeleri konusunda dikkatli olmalıyız. Ebeveynlerin görevi zarar vermeden öfkelerini nasıl kabul edilebilir bir şekilde ortaya koyabileceklerini çocuklara göstermektir.  Çocukların arasında kendi kendilerine çözemeyecekleri bir anlaşmazlık çıktığında taraf tutmadan bu sorunu çözmeleri konusunda rehberlik edebiliriz. Çocuğunuzun olumlu ya da olumsuz bir davranışını kardeşi ile kıyaslamaktan kaçınmak da çok önemlidir. Dikkat edilecek nokta kıyaslama yapmadan sadece gördüğünüz davranışı tanımlamaktır. Her çocuğun kendi bireyselliğine değer vererek, her birinin kendini özel hissetmesini sağlayabiliriz. Yani çocuklara eşit değil eşsiz olduklarını hissedecekleri şekilde davranmak gerekir.