İletişime Geçin WHATSAPP 905441126789
Telefon

Çocukluk Çağı Psikozu ve Şizofrenisi


    Çocuklarda psikoz, gelişimlerinin herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir. Ani bir başlangıç söz konusu olabileceği gibi sinsi bir gelişim de olabilir. 

 Çocukların hezeyanları yaşla beraber değişkenlik gösterir. Küçük çocuklarda fantastik figürler, hayvanlar, ebeveynlerle ilgili düşünceler hezeyan boyutuna varabilirken daha büyük çocuklarda veya ergenlerde yetişkindekine yakın bir duruma gelebilir. Psikotik belirtiler on üç yaşından önce başlarsa çok erken başlangıçlı, 13-18 yaş döneminde görülürse erken başlangıçlı şizofreni ifadesi kullanılır.

Çocukluk çağı şizofrenisinin belirtileri nelerdir?

En sık görülen ve en çok bilinen belirtiler halüsinasyonlar (varsanılar), hezeyanlar (sanrılar), dağınık ve garip davranışlar, farklı ve garip konuşmadır. Bunların dışında duygularını ifade edememe, sosyal olarak içe çekilme, çevreye ilginin azalması, zevk alamama, öz bakımında bozulma, okul başarısında düşme, yeme davranışlarının değişmesi, dürtülerini kontrol edememe ve saldırganlık görülebilir.


 • Şizofreni neden ortaya çıkar?

  • Nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Şizofreni ile ilgili modern kuramlar şizofreninin birçok genin ve çevresel stresörün birlikte kurduğu, beyin bağlantılarında yaşam boyunca sürecek anormal bir gelişime yol açan mekanizmalar sonucu oluştuğunu söylemektedir.
 • Çocuk ve ergenlerde şizofreni tanısı nasıl konulur?

  • Tanı detaylı bir ruhsal değerlendirme ile konulur. Tanıyı desteklemek için psikolojik testler istenebilir. Yavaş ve sinsi başlayan bir hastalık olduğu için çocukluk ve ergenlik yıllarında şizofreni tanısı koymak zordur. Çoğunlukla başlangıçta başka ruhsal bozukluklar şeklinde kendini gösterir. Bu nedenle çocuk ve ergenlerde kesin tanı için uzun süreli izlem gerekmektedir.
  • Çocuk ve ergenlere şizofreni tanısı konulurken madde bağımlılığı, travma, istismar ve kötü muamele ilişkili belirtilere dikkat edilmelidir.
  • Çocuk ve ergenlerde tanı konulurken başlangıçta şizofreni benzeri belirtiler (bazı epilepsi türleri vb) veren hastalıkları dışlamak için fiziksel hastalıklara yönelik tetkikler yapılabilir.
  • TEDAVİ

   • Tedavide ilaç tedavileri ve psikososyal yaklaşımların birlikte sürdürülmesi gerekir. Başlangıçta ve şiddetli alevlenmelerde yatırılarak tedavi edilmeleri gerekir.
   • Tedavi planı yapılırken hastalığın özgün tedavisinin yanı sıra aile ve çocuğun ruhsal, toplumsal ve kültürel özellikleri ile bu alanlardaki gereksinimleri ile ilgili destek ve düzenlemeler yapılmalıdır.
   • İlaca yanıt vermeyen şiddetli olgularda EKT uygulanabilir.
   • Semptomları arttıran stres ve anksiyeteye yönelik önlemler alınmalıdır.