Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuklar ve ergenler arasında yaygın olarak görülen nörolojik bir bozukluktur. Bu durum, dikkat eksikliği, dürtü kontrolünde zorluklar ve aşırı enerjik hareketlerle karakterizedir. Çocukların sosyal, akademik ve ailevi yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun Belirtileri ve Semptomları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan ve belirtileri bireylerin yaşamlarının çeşitli alanlarında zorluklara neden olan bir durumdur. DEHB’nin belirtileri ve semptomları, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik olarak üç ana kategoride sınıflandırılabilir. Her çocuğun yaşadığı belirtiler farklılık gösterebilir ve şiddeti değişebilir. DEHB’nin belirtileri ve semptomları :

Dikkat eksikliği

Dikkat eksikliği belirtileri, çocukların odaklanma ve dikkatlerini sürdürmede zorluk yaşamalarına neden olur. Bu belirtiler şunları içerir:

 • Kolayca dikkati dağılan ve görevler arasında sık sık geçiş yapan çocuklar.
 • Ayrıntılara dikkat etmekte güçlük çeken ve hatalar yapabilen çocuklar.
 • Talimatları takip etmekte zorluk yaşayan ve görevleri tamamlamakta başarısız olan çocuklar.
 • Dinleme becerilerinde eksiklik ve sık sık konuşmaların ortasında dikkat dağılması.

Hiperaktivite

Hiperaktivite belirtileri, çocukların enerji seviyelerinde ve hareketlerinde aşırılığa işaret eder. Bu belirtiler şunları içerir:

 • Oturamama, sürekli hareket halinde olma ve yerinde duramama.
 • Durmaksızın konuşma ve zor durabilme.
 • İçinde bulunulan ortama uygun olmayan hareketler sergileyen çocuklar (örneğin, sınıfta koşmak).
 • Sabırsızlık ve sıra beklemekte zorluk çeken çocuklar.

Dürtüsellik

Dürtüsellik belirtileri, çocukların düşünmeden hareket etme eğiliminde olmalarını ve sonuçlarını öngörememelerini gösterir. Bu belirtiler şunları içerir:

 • Sözleri düşünmeden söyleme ve başkalarını rahatsız edebilecek davranışlar sergileyen çocuklar.
 • Tehlikeli eylemlere girişme ve sonuçlarını düşünmeme.
 • Başkalarının sınırlarını ihlal etme ve sosyal kuralları anlamakta zorluk çeken çocuklar.
 • Sık sık öfkelenme, öfke patlamaları yaşama ve duygusal düzensizlik.

DEHB belirtileri ve semptomları her çocukta farklı şekillerde ve şiddetlerde görülebilir. Belirtiler çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ve çevresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. DEHB olan çocukların tüm belirtileri ve semptomları yaşamayabileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, bu belirtiler ve semptomlar sadece DEHB ile sınırlı değildir ve başka durumlarla da ilişkili olabilir.

DEHB’nin erken teşhisi ve doğru yönetimi, çocukların sosyal, akademik ve ailevi yaşamlarında başarılı olmalarına yardımcı olur. DEHB belirtileri ve semptomları yaşayan çocukların ebeveynleri, bir uzmana danışarak çocuklarının durumunu değerlendirmeleri ve uygun tedavi ve destek stratejileri belirlemeleri için rehberlik almalıdır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun Nedenleri

DEHB’nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, araştırmalar bu durumun gelişiminde birkaç faktörün etkili olduğunu göstermektedir.

 • Genetik faktörler: DEHB’nin en güçlü nedeni olarak kabul edilen genetik faktörler, aile üyeleri arasında bu durumun yaygın olmasına yol açabilir. Birinci derece akrabalarda (örneğin, anne, baba veya kardeşler) DEHB varsa, çocuğun da DEHB geliştirme riski daha yüksektir.
 • Beyindeki kimyasal dengesizlikler: DEHB’nin oluşumunda, beyindeki nörotransmitter dengesizlikleri de önemli bir rol oynamaktadır. Dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin eksikliği veya dengesizliği, dikkat, hareket ve dürtü kontrolünde sorunlara neden olabilir.
 • Hamilelik sırasında yaşanan komplikasyonlar: Annenin hamilelik sırasında sigara, alkol veya uyuşturucu kullanması, DEHB geliştirme riskini artırabilir. Ayrıca, hamilelik sırasında yaşanan enfeksiyonlar, stres ve anne-baba arasındaki çatışmalar da DEHB riskini yükseltebilir.
 • Düşük doğum ağırlığı ve prematürite: Düşük doğum ağırlığı ve prematüre doğan bebeklerin DEHB geliştirme riski daha yüksektir. Bu durum, beyin gelişiminin doğum öncesi veya doğum sırasında etkilenmesi nedeniyle olabilir.
 • Çevresel faktörler: DEHB’nin gelişiminde çevresel faktörler de rol oynayabilir. Örneğin, kurşun gibi toksik maddelere maruz kalmak, beyin fonksiyonlarını etkileyerek DEHB belirtilerine yol açabilir.
 • Psikososyal faktörler: Aile içi çatışmalar, çocuk istismarı ve ihmal gibi psikososyal faktörler, DEHB belirtilerinin ortaya çıkmasına ve şiddetinin artmasına katkıda bulunabilir.

DEHB’nin nedenleri karmaşıktır ve her çocukta farklı faktörlerin etkisi görülebilir. Bu nedenle, DEHB teşhisi konan çocukların tedavisinde bireysel ve kapsamlı bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Bu, çocuğun yaşadığı belirtilere ve ihtiyaçlarına göre uygun tedavi ve destek stratejilerinin belirlenmesini sağlar.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun Teşhisi ve Değerlendirmesi

DEHB teşhisi, çocuğun yaşına uygun davranışlar ve belirtiler göz önüne alınarak yapılır. Uzmanlar, ailelerden, öğretmenlerden ve diğer yetişkinlerden çocuğun davranışları hakkında bilgi toplar. Ayrıca, çocuğun genel sağlık durumunu değerlendiren fiziksel muayene ve laboratuvar testleri de yapılabilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun Tedavi Yöntemleri

DEHB tedavisinin amacı, çocuğun belirtilerini kontrol altına alarak sosyal, akademik ve ailevi yaşamlarında başarılı olmalarını sağlamaktır. Tedavi yaklaşımları şunları içerir:

 • İlaç tedavisi: Uyarıcı ve uyarıcı olmayan ilaçlar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Davranışçı terapi: Çocukların uygun davranışlar sergilemelerini teşvik etmek ve problemli davranışları azaltmak için eğitim ve destek sağlar. Aileler ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışarak, çocuğun özgüvenini ve sosyal becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.
 • Eğitsel destek: DEHB’li çocuklar, öğrenme zorlukları yaşayabilir. Öğretmenler ve okul personeli, bu çocuklara uygun eğitim stratejileri ve bireysel eğitim planları sunarak destek sağlar.
 • Psikolojik danışmanlık: DEHB’li çocuklar, duygusal ve sosyal sorunlar yaşayabilir. Bireysel veya grup terapisi yoluyla, çocuklar duygularını ifade etmeyi ve başa çıkma becerilerini geliştirmeyi öğrenir.
 • Aile terapisi: DEHB’li çocukların aileleri, ebeveynlik becerilerini geliştirerek ve aile içi iletişimi güçlendirerek çocuklarını destekleyebilir. Aile terapisi, aile üyelerinin birbirlerine yardımcı olma ve anlayış gösterme becerilerini geliştirir.

DEHB’li Çocukların Başarılı Olmalarını Sağlamak

DEHB‘li çocukların başarılı olmalarını sağlamak için, aileler, öğretmenler ve uzmanlar birlikte çalışmalıdır. Tedavi planının uygulanması ve düzenli değerlendirmelerle, çocuğun belirtileri kontrol altına alınarak sosyal, akademik ve ailevi yaşamlarında başarılı olmaları sağlanabilir. Ayrıca, çocuğun özgüvenini ve becerilerini geliştirmeye yönelik olumlu geri bildirim ve destek sağlanması önemlidir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, çocukların yaşamlarında önemli zorluklara yol açabilen bir durumdur. DEHB’nin erken teşhisi ve uygun tedavi yaklaşımları, çocukların bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olarak yaşamlarında başarılı olmalarını sağlar. Ailelerin, öğretmenlerin ve uzmanların işbirliği içinde çalışmaları, DEHB’li çocukların ihtiyaçlarını karşılayarak onlara en iyi desteği sunmalarını sağlar.

İlginizi Çekebilir: Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Sık Sorulan Sorular

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu aynı mı?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun 3 ana belirtisi vardır: Dikkatsizlik, Hiperaktivite, Dürtüsellik. Bu belirtilere bağlı DEHB'in 3 alt tipi vardır. En yaygını tüm belirtilerin bir arada olduğu kombine tiptir. Hiperakitvitenin izlenmediği sadece dikkat eksikliğinin izlendiği tip, dikkat eksikliği diye adlandırılır. Nadir olarak görülen tip ise dikkatsizliğin bulunmadığı hiperaktif dürtüsel tiptir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu nasıl anlaşılır?

DEHB'in bazı belirtileri vardır. Bu belirtileri çocuğunuzda gözlemleyebilirsiniz. Kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısa olması, dalgınlık, unutkanlık, odaklanamama , aşırı hareketlilik, çok konuşma, aceleci olma, sakarlık, tepkilerini kontrol edememek gibi belirtiler görülmektedir. DEHB tanısı bu belirti ve semptomlar ışığında ayrıca bazı testler uygulanarak konulmaktadır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tedavisinde neler yapılır?

İlaçlı ve ilaçsız tedavi yöntemleri bulunan DEHB' da genel de iki tedavi yöntemi birlikte uygulanır. İlaç tedavisi öncelikli olarak tercih edilir. İlaçsız tedavide de BDT temelli mental ve fiziksel egzersizleri ön plana alan tedavi yöntemleri ve psiko-eğitimsel yaklaşımlar kullanılmaktadır.

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu kimlerde görülür?

DEHB yaygın olarak okul çağı çocuklarında görülür. Genelde çocukluk çağı bozukluğu olarak görülse de erişkinlerde de görülmektedir. Bozukluğun erkeklerde görülme oranı kızlardan daha fazladır.

Dikkat eksikliği olan çocuğun özellikleri nedir?

Odaklanmada güçlük çekmek, dikkatinin çok kolay dağılması, unutkanlık, eşyalarını kaybetmek, dağınıklık, sık hata yapmak gibi belirtiler dikkat eksikliğin olduğunu göstermektedir. Bu belirtiler sorumluluk alanında ortaya çıkmaktadır, kişinin sevdiği alanlarda( Tv, bilgisayar, oyun vb.) dikkat eksikliği gözlenmeyebilir.

DEHB zekayı etkiliyor mu?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) zekaya ilişkin bazı bilişsel süreçlere ket vurabiliyor. Bu sebeple dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olan çocuklar zekâ ölçeklerinde değişen profiller sergileyebilmektedirler.

Dikkat eksikliği tedavi edilmezse ne olur?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk tedavi olmazsa, ileriki yaşlarda madde bağımlılığı riski, şiddete eğilim, anti sosyal özellikler, kişilik bozuklukları gelişmektedir.

DEHB nasıl teşhis edilir?

DEHB teşhisi, çocuğun belirtilerini ve yaşam geçmişini değerlendiren bir uzman tarafından konulur. Uzun süreli gözlem ve değerlendirme süreci sonucunda, doktor DEHB'nin tanı kriterlerini karşılayıp karşılamadığını belirler.

DEHB'nin tedavi yöntemleri nelerdir?

DEHB tedavisinde ilaç tedavisi, davranışçı terapi, eğitsel destek ve aile eğitimi gibi farklı yöntemler kullanılır. Tedavi yaklaşımı, çocuğun yaşadığı belirtilere ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.

DEHB'li çocuklar eğitim ve sosyal yaşamlarında başarılı olabilirler mi?

Evet, uygun tedavi ve destek stratejileri ile DEHB'li çocuklar eğitim, sosyal ve ailevi yaşamlarında başarılı olabilirler. İyi bir tedavi planı, çocuğun güçlü yanlarını vurgulayarak ve zayıf yönlerini geliştirerek potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

İçeriğimize Puan Ver
[ Ortalama Puan: 5]

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir